Om oss

Historikk: 

Reipå skraphandel ble startet i 1963. Grunder var Tore Midthun. Det startet som en hobby ved siden av hans jobb i Statkraft ( Glomfjord Kraftverk). De eneste metallene som ble innsamlet var kobber og messing. Han hadde en nedstrøms løsning hos OM Titlestad AS i Fjøsangerveien 52 Bergen. Varene ble sendt med hurtigruten til Bergen. I 1982 etableres Meløy Gjenvinning og biloppsamling. Ny nedstrøms løsning ble Bergerud Gjenvinning AS i Drammen. Selskapet utvidet varesortimentet til å gjelde jern, alt av metaller, kabler, liner og trafoer. Videre fikk vi konsesjon av fylkesmannen i 1980 til mottak og innsamling av bilvrak. Våre lokaliteter ble også etablert i denne perioden ved kjøp av tomt og bygging av hall. Andre generasjonen kom inn i firmaet fra 1977. All behandling av jern skjedde med skjæring av acetylen/surstoff. Dette var tungvint og tregt og resulterte i kjøp av saks i 1988. Innsamling av jern og metaller var startet utført av en kl 1 lastebil med kran. Vi gikk til anskaffelse av krokløft 1986. I 1995 fusjonerte Meløy Gjenvinning og Biloppsamling inn i det nye selskapet under som het Metall & Gjenvinning AS. Dette selskapet ble bygget opp til å behandle skrapmetaller over hele Nord Norge med egne avdelinger i: Hovedkontor Bodø med egne mottak i Meløy, Mosjøen og Balsfjord. Metall & Gjenvinning AS var Nord Norges største behandler av Jern og metaller samt mottak av bilvrak. Vi  solgte oss ut av Metall og Gjenvinning AS i 2012. 

I dag: 

RMG Gjenvinning AS ble etablert 1.januar 2014. 

Vi er en familiebedrift der driften i dag styres av 3. generasjon. Det er 5 ansatte i RMG.   

RMG er et selskap i gjenvinningsbransjen for jern, metaller, kabler, liner, samt trafoer og generatorer, lokalisert på Reipå i Meløy Kommune. RMG Gjenvinning AS har følgende utstyr disponibelt for produksjon og bearbeiding: alligatorsakser, giljotinsaks med press, kabelsplitter, og vekt for innveiing av varer. Nedstrøms samarbeider vi i dag med Hellik Teigen AS på alt av jern og metaller. 

Vi har også konsesjon for mottak og behandling av bilvrak. Her samarbeider vi med Bilretur AS nedstrøms. 

Gjennom samarbeid har RMG tilgang til mobilkran og ferge for transport og uthenting av utstyr i mindre fremkommelige områder. 

RMG driver også salg av VVA produkter. Vårt varelager inneholder det meste for entreprenørbransjen og private

                                                                 Arnold og Tore Midthun med saksa de hentet i Danmark i 1989

                                                                        Dette var den første hydrauliske saksa i Nord-Norge