jern og metaller

Vi tar imot og gjenvinner jern, metaller, kabler, liner, samt trafoer og generatorer.  

Vi tar på oss riving- og oppryddingsarbeid for private og næringslivskunder. 

Alt fra gamle maskiner og utstyr, til avfall fra nyproduksjon. 

Vi ordner med innhenting og opprydding fra fastland og øyer da vi har tilgang på ferge og lekter. 

Referanse fra blant annet rivning og opprydding av gamle Rendalsvik Gruver. 

Har du noe du ønsker vi skal på? Ta kontakt 

tor-anders@rmg-gjenvinning.no 

post@rmg-gjenvinning.no