Ristløsninger/Ristgodsvaskere

 

Beskrivelse

Vi leverer ristløsninger som plasseres foran renseanlegget, dette bygges i eget teknisk bygg. Løsningen tilpasses kundens behov og renseanleggets størrelse. Det kan også monteres ristgods vasker på denne risten, denne vil bli vasket automatisk og slam vil gå til renseanlegget. Avfall og andre ting som ikke skal i renseanlegget blir presset ut i egen container.

Det bygges en betong kanal som rist/screen plasseres i, denne vil da ta ut uønsket avfall fra avløpsvannet som ikke skal inn i renseanlegget. Dette blir da presset ut i egen avfallscontainer

Teknisk informasjon

  • Løsningen tilpasses hvert enkelt renseanlegg
  • Kan ettermonters på alle typer anlegg