TOPAS PLUS 1600

Beskrivelse

Våre Topas Pluss renseanlegg gir deg full komfort og trygghet. Renseanlegget er utstyrt med integrert hygieniseringstrinn for etterpolering gjennom vårt sandfilter og UV-filtrering i ett og samme anlegg. Anlegget er SINTEF godkjent, og har enestående rensetall. Alle våre anlegg leveres med integrert 24/7 overvåkning som standard, og hvis en feil skulle oppstå vil Norsk Miljøservice sine servicemedarbeidere automatisk få beskjed. Trygt og enkelt for deg, og for miljøet.

 • Anlegget benyttes ved utslipp av avløpsvann fra helårs- og fritidsboliger med utslipp til følsomme områder der det stilles krav om minimum 90% reduksjon av Fosfor og 90% reduksjon av BOF5 og TKB/E.Coli under 1000stk/100ml
 • Alle anlegg kommer med en serviceavtale, som inkluderer minst to servicebesøk årlig der anlegget kontrolleres.

OM TOPAS RENSEANLEGG:

 • Anlegget består av flere moduler
 • Anlegget benyttes ved samlet avløpsvann fra flere fritidsboliger eller husholdninger
 • Ved utslipp til infiltrasjon trenger du ikke slamsikringskum
 • Ingen bevegelige deler
 • Avansert GSM-overvåkning med sms-varsling og tilkoblet døgnbemannet vaktsentral er standard
 • Etter Hygenisering er standard
 • Lavt strømforbruk
 • Testet og dokumentert ihht. NS-EN 12566-3, TG nr: 20582 ved Sintef
 • Bygget for Norske forhold

Teknisk informasjon

Teknisk info:

L x B x H mm 18000x24000x2750
Antall tanker 21
Senter innløp 1500 mm
Senter utløp 1500 mm
Diameter inn-/utløp Ø 200
Hals L x B x H mm 1000x1000x450
Vekt 2000 kg pr.modul
Kapasitet 240 m3
Strømforbruk 280 kWh
Antall personer (PE) 1600
Slamtømming Etter behov
Matepumpe Mamut
Blåsemotor Kubi`cek
PLS TOM
Strøm 400 v